Astrid schrijft… al van kinds af aan. School, daarna werken, opleidingen en trainingen tussendoor, het gaat zoals het gaat. Het schrijven bungelde er maar wat achteraan en kreeg niet de aandacht die het verdiende. Al die jaren was wel een centrale rol toebedeeld aan muziek en het gebeurde op een dag dat de twee passies elkaar ontmoetten en als vanzelf ontstond: Astrid schrijft… songteksten. AR Lyrics 2011 001
Ondertussen werd in haar zakelijke loopbaan gretig en veelvuldig gebruikgemaakt van het gemak waarmee Astrid woorden op papier en later beeldscherm wist te plaatsen. Astrid schreef… een brief, een verslag, een handleiding, een instructie, een memo, een rapport. Heel behendig weliswaar, maar er was weinig of geen ruimte voor emoties, sfeer, verbeelding, speelsheid, stemmingen, poëzie, metaforen, droombeelden, fantasie.

Het gemis en het verlangen werden alsmaar groter en Astrid schreef… dan wel songteksten, maar de dorst werd nooit volledig gelest.

Tot Astrid op een dag op zolder ging grasduinen en haar schrijfsels opduikelde. De pennenvruchten werden, al dan niet bewerkt, gedigitaliseerd en de herontdekking van het schrijfgenoegen leidde tot nieuwe columns en verhalen.

Vanaf nu kun je op deze website dan ook steeds meer lezen uit werk dat Astrid schreef… en Astrid schrijft…

De ene keer recht voor z’n raap, de andere keer fraai verpakt.

Het kleine wordt groot, soms is het omgekeerde het geval.

Vlotjes, pakkend, ontroerend.

Dat is hoe Astrid schrijft….